Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Yrd. Doç. Dr. Fikri Güney
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • 6303
  • fikriguney@gumushane.edu.tr