Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Prof. Dr. Selami Şimşek
  • Profesör Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tasavvuf Anabilim Dalı
  • 6368
  • selamisimsek@gumushane.edu.tr