Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Yrd. Doç. Dr. Selahattin Fettahoğlu
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • 6361
  • sfettahoglu@gumushane.edu.tr