Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Yrd. Doç. Dr. Yeşim Fettahoğlu
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • 6385
  • yesimkurt@gumushane.edu.tr