2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazananlar aşağıdaki listede ilan edilmiştir.

 

Kayıt hakkı kazanan adaylardan '' Asıl '' olanlar kayıtlarını 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapacaklardır. Boş kalan kontenjanlar ise 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir. Boş kalan kontenjanlara ''Yedek'' olan adaylar başvurabileceklerdir.

Kayıtlar şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

Yüksek Lisans: - Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) -Transkript ya da onaylı örneği (Lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği) -ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği -Askerlik Durumu Belgesi (erkekler için) -4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf) -Kesin Kayıt Dilekçesi (Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir) -Nüfus Cüzdan Fotokopisi -Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)

Doktora: - Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) - YDS/YÖKDİL yabancı dil seviye belirleme sınavına veya denkliği YÖK tarafından kabul gören bir sınava ait belge. - Yüksek Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Yüksek lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği) - Transkript ya da onaylı örneği (Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği) - ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği - Askerlik Durumu Belgesi (erkekler için) - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf) - Kesin Kayıt Dilekçesi (Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir) - Nüfus Cüzdan Fotokopisi - Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)

2019-2020 SBE YL
2019-2020 SBE DOKTORA