Lisansüstü programlara  kesin kayıtlar 16-18  Eylül 2020 tarihleri arasında   Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün resmi internet adresindeki (http://sbe.gumushane.edu.tr) ana sayfada yer alan Online Başvuru Sistemi https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ina_app/ bağlantısından adayın kendisi tarafından elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru sistemi dışında bizzat şahsen (elden) veya posta yoluyla yapılan kayıt işlemi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başka bir  Lisansüstü programda (tezli yüksek lisans veya doktora ) aktif kaydı bulunan öğreniler kayıt yapsalar dahi kayıtları geçersiz sayılıp Enstitümüz tarafından onaylanmayacaktır. Kesin Kayıtın nasıl yapılacağına dair word belgesi ektedir.

NOT: Enstitümüze derece kontenjanı  (Bölüm birincisi , ikincisi, üçüncüsü) ile kontenjan dışı olarak yerleşen adayların kesin kayıtları Online olarak yapılmacak olup  öğrencinin talebi halinde Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

Ek Kontenjan YL Toplu
Ek kontenjan doktora
Ek kontenjan SBKY tezsiz
Kesin Kayıt Nasl Yaplır