Ders seçimlerinizde Tez İzleme Raporu, Seminer, Doktora/Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alan gibi danışmanlık dersleri için; "Alttan veya Not Yükseltme olarak seçtiğiniz dersler içerisinde öğretim elemanı tarafından henüz sonuçlandırılmamış dersler mevcut"  uyarısında Danışmanınız ile irtibata geçiniz.