Lisans derecesiyle (Gümüşhane Üniversitesi için bölüm 1., 2. ve 3. leri; diğer üniversiteler için sadece bölüm birincileri) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar 29.07.2019-08.08.2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri elden yada posta yoluyla enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir (derece yapan öğrenciler bu kontenjan için online başvuru yapmayacaklardır).

1. Bölüm derecesi ile mezun olduklarına dair üniversitelerinden onaylı bir belge

2. ALES sonuç belgesi

*Sadece AFET yönetimi için başvuran  adayların YDS, YÖKDİL vb. dil imtihanlarından 40 ve üzeri aldıklarına dair belge gerekmektedir.

Lisans programını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren Gümüşhane Üniversitesi mezunlarının tamamının kayıtları, kendi anabilim dalının gerektirdiği asgari şartları sağlamaları durumunda (İlgili ALES puanı minumum 60), mezun olduğu yıla denk gelen (mezuniyet tarihi 2019 yılı içinde olmalıdır) yüksek lisans başvuruları için kontenjan dışı yapılır. Her öğrenci bu hakkı Gümüşhane Üniversitesi’nde sadece bir lisansüstü programa yaptığı kayıtta kullanabilir. Diğer üniversitelerin lisans programı birincilerinin yüksek lisans kayıtları programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda (İlgili ALES puanı minumum 60) alınacak öğrenci sayısı anabilim dalı için belirlenen kontenjanın üçte birini geçmeyecek şekilde yapılır. Ayrıca diğer üniversitelerin lisans programı birincilerinin de mezun olduğu yıla denk gelen (mezuniyet tarihi 2019 yılı içinde olmalıdır) yüksek lisans başvuruları geçerlidir. Yani lisans derecesiyle başvuran bütün adayların başvuruları, lisansı bitirdikleri yıla denk gelen yüksek lisans başvuruları için geçerlidir. Araya giren zaman bu hakkı engeller.

Derece Yapan Öğrencilerin Yerleştirilmesi

Lisans programını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren Gümüşhane Üniversitesi mezunlarının tamamının kayıtları kendi anabilim dalı programlarının istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı olarak yapılır. Ayrıca, bu hak öğrencinin mezun olduğu yıla denk gelen yüksek lisans başvuruları için geçerlidir. Her öğrenci bu hakkı Gümüşhane Üniversitesi’nde sadece bir lisansüstü programa yaptığı kayıtta kullanabilir. Öğrencilerin bu hakları bitirdikleri programın yüksek lisans programlarına girişlerinde geçerlidir, diğer yüksek lisans programlarına girişlerde bu hak geçerli olmaz. Diğer üniversitelerin lisans programı birincilerinin yüksek lisans programlarına kayıtları programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda alınacak öğrenci sayısı, anabilim dalı için belirlenen kontenjanın üçte birini geçmeyecek şekilde yapılır. Fazla başvuru olması durumunda, sıralama için uygulanacak hesaplama yöntemi; yüksek lisansa başvuru esnasında yapılan değerlendirme biçiminde olacaktır.