• YÖK Yürütme Kurulu 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile ıslak imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir.
  • Söz konusu karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2020 tarihli ve 32794 sayılı yazısı gereğince ve kişisel verilerin korunması bakımından Enstitümüze tez teslimi sırasında istenilen CD'lerde tezlerin onay sayfalarının yüklenmemesi veya imzasız olarak yüklenmesi gerekmektedir. "Tez Onay Sayfası" imzalı olarak teslim edilen CD ler YÖKTEZ'e yüklenmeyecektir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.