Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının açık bilim ve açık erişim çalışmaları çerçevesinde oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sistemi kapsamında ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenler için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu çalışma ile üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre ve sempozyum bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetiminin sağlanması ve açık erişimde araştırma hizmetlerine sunulmak amacıyla verilerin standardizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) kararına istinaden Anabilim Dallarımız bünyesinde ders veren veya danışmanlık yapan tüm öğretim üyeleri ile tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı tüm öğrencilerimizin,  en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları ve daha önce yapılan bilimsel çalışmalarını bu numara ile eşleştirmeleri gerekmektedir. 

Not: Akademisyen olmayan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerimiz Ulusal Tez Merkezine (YÖKTEZ) üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formu sayfasından, akademisyenler ise YÖKSİS’ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) ORCID numaralarını en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar alabilirler.