Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya

Felsefe Anabilim Dalı

Doçent Doktor: Doç. Dr. Yakup Kahraman

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

İktisat Anabilim Dalı

Doçent Doktor: Doç. Dr. Nuri Baltacı

İnsan Kaynakları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz

İşletme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hasan Ayaydın

Maliye Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nihat Yılmaz

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (tezsiz)

Doçent Doktor: Doç. Dr. Nihat Yılmaz

Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Artum Dinç

Tarih Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Recep Çelik

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doçent Doktor: Doç. Dr. Fatih Yalçın