Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

İktisat Anabilim Dalı

Doçent Doktor: Doç. Dr. Nuri Baltacı

İnsan Kaynakları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz

İşletme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hasan Ayaydın

Maliye Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nihat Yılmaz

Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Çetinkaya Büyükbodur

Tarih Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Recep Çelik

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fetullah Yılmaz

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren