Sosyal Bilimler Enstitüsü

Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya

Tarihçe

Anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerine Afet Yönetimi alanında uzmanlaşma imkânı sunmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur

Kazanılan Derece

Başarılı olan öğrencilere AFET YÖNETİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programına başvuracak adayların; Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olması ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Her öğrenci; 1. İlişkili olduğu bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alarak tümünü başarıyla tamamlamak zorundadır. 2. Aldığı 21 kredilik derslerin her birinden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekmektedir. 3. Uzmanlık alan dersini başarıyla tamamlamalıdır. 4. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve savunduğu bir tezin seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar,afet yönetimi kademelerinde, çalışabilirler. Bunlara ilaveten ilgili bölümlerde doktora yapabilecekler ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'si başarı notunu belirlemektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Saime Şahinöz Halk Sağlığı drsaimesahinoz@gumushane.edu.tr 3861
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Sayısal Yöntemler ekremcengiz@gumushane.edu.tr 4300-2202
Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya Organik Kimya afsinakaya@gumushane.edu.tr 3803-3819
Doç. Dr. Mehmet Merdan Uygulamalı Matematik mmerdan@gumushane.edu.tr 1952
Doç. Dr. İskender Peker Üretim Yönetimi ve Pazarlama iskenderpeker@gumushane.edu.tr 2194
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Cengiz Tıbbi Biyokimya sevil_cengiz@gumushane.edu.tr 3831
Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Küçük Kent Tıbbi Biyokimya nurcinkucuk@gumushane.edu.tr 3804-3839
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç Halk Sağlığı aydinkivanc@gumushane.edu.tr 3854
Dr. Öğr. Üyesi Handan Çam Sayısal Yöntemler hcam@gumushane.edu.tr 2188
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çolak Anatomi aysecolak05@gumushane.edu.tr 3852
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan Afet Yönetimi Anabilim Dalı aliozcan@gumushane.edu.tr
Vildan Oral Afet Yönetimi Anabilim Dalı vildanoral@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY8150 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
AFY8160 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
AFY8170 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 40
AFY5010 Afet ve Acil Durum Yönetiminin Esasları 3+0 8
AFY5020 KBRN 3+0 8
AFY5030 Afetlerde Halk Sağlığı Uygulamaları 3+0 8
AFY5040 Acil Afet Lojistiği 3+0 8
AFY5050 Tıbbi Terminoloji 3+0 8
AFY5060 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 8
AFY5070 Biyokimya 3+0 8
AFY5080 Yönetim İlkeleri 3+0 8
AFY5090 Taşkınlarda Afet Yönetimi 3+0 8
AFY5100 MATHLAB ile Sayısal Analiz 3+0 8
AFY5110 Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 8
AFY5120 Çevre Biyolojisi 3+0 8
AFY5130 Afetlerde KBRN Gerçeği 3+0 4
AFY5140 Afetlerde Sağlık Kurumları Yönetimi 3+0 4
AFY5150 Doğal , Teknolojik ve İnsan Kaynaklı Afetler 3+0 4
AFY5160 Afetlerde Stratejik Planlama 3+0 4
AFY5170 Afet ve Acil Durum Yönetim Esasları 3+0 8
AFY5180 Acil Afet Lojistiği 3+0 8
AFY5190 Tıbbi Termonoloji 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY5510 Seminer 0+2 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
AFY5520 Afet jeoloji ve Risk Yönetimi 3+0 8
AFY5530 Yapı Güvenliği ve Afet 3+0 8
AFY5540 Klinik Biyokimya 3+1 8
AFY5560 Afetlerde Salgın Hastalıklar 3+0 8
AFY5570 Afet Döneminde Süreç Yönetimi ve Sistem Tasarımı 3+0 8
AFY5600 Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi sistemi Uygulamaları 3+0 8
AFY5610 Acil Durum Yönetiminde Araştırma ve Analiz Yöntemleri 3+0 8
AFY5620 Afette Hazırlık Afet Planlamasında Jeofizik Yaklaşımlar 3+0 8
AFY5630 Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi 3+0 8

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY5500 Yüksek Lisan Tezi 0+1 56
AFY8120 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY8130 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
AFY8140 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
AFY8150 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY8150 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
AFY8160 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
AFY8170 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 40
AFY5010 Afet ve Acil Durum Yönetiminin Esasları 3+0 8
AFY5020 KBRN 3+0 8
AFY5030 Afetlerde Halk Sağlığı Uygulamaları 3+0 8
AFY5040 Acil Afet Lojistiği 3+0 8
AFY5050 Tıbbi Terminoloji 3+0 8
AFY5060 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 8
AFY5070 Biyokimya 3+0 8
AFY5080 Yönetim İlkeleri 3+0 8
AFY5090 Taşkınlarda Afet Yönetimi 3+0 8
AFY5100 MATHLAB ile Sayısal Analiz 3+0 8
AFY5110 Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 8
AFY5120 Çevre Biyolojisi 3+0 8
AFY5130 Afetlerde KBRN Gerçeği 3+0 4
AFY5140 Afetlerde Sağlık Kurumları Yönetimi 3+0 4
AFY5150 Doğal , Teknolojik ve İnsan Kaynaklı Afetler 3+0 4
AFY5160 Afetlerde Stratejik Planlama 3+0 4
AFY5170 Afet ve Acil Durum Yönetim Esasları 3+0 8
AFY5180 Acil Afet Lojistiği 3+0 8
AFY5190 Tıbbi Termonoloji 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY5510 Seminer 0+2 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
AFY5520 Afet jeoloji ve Risk Yönetimi 3+0 8
AFY5530 Yapı Güvenliği ve Afet 3+0 8
AFY5540 Klinik Biyokimya 3+1 8
AFY5560 Afetlerde Salgın Hastalıklar 3+0 8
AFY5570 Afet Döneminde Süreç Yönetimi ve Sistem Tasarımı 3+0 8
AFY5600 Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi sistemi Uygulamaları 3+0 8
AFY5610 Acil Durum Yönetiminde Araştırma ve Analiz Yöntemleri 3+0 8
AFY5620 Afette Hazırlık Afet Planlamasında Jeofizik Yaklaşımlar 3+0 8
AFY5630 Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi 3+0 8

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY5500 Yüksek Lisan Tezi 0+1 56
AFY8120 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AFY8130 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
AFY8140 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
AFY8150 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4