Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat Anabilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Doçent Doktor: Doç. Dr. Nuri Baltacı

İktisat yüksek lisans programına; lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES’ten alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. 

İktisat Yüksek Lisans Programı, program için uygun lisans derecesine sahip bireyleri, özel sektörde ve kamu sektöründe (merkez bankası, sivil toplum kuruluşları, ticari bankalar, borsa ve aracı kurumlar, sigorta şirketleri, diğer ulusal ve uluslararası kurumlarda) çalışmak üzere nitelikli uzman ve üst düzey yönetici olarak uluslararası düzeyde eğitim programları ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

İktisat Yüksek Lisans Programı; Ders aşaması en az 7 ders (21 kredi) ve 1 Seminer; Tez aşaması ise; Yüksek Lisans Tezi Dersi, Uzmanlık Alan Dersi (tez önerisini verdiği yarıyıl) ile tamamlanır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk İktisat suathayrisenturk@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Nuri Baltacı İktisat nbaltaci@gumushane.edu.tr 2222
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Maliye mhtopal@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Pınar Hayaloğlu İktisat pinarhayaloglu@gumushane.edu.tr 2239
Doç. Dr. Fatih Damlıbağ İktisat fdamlibag@gumushane.edu.tr 2240
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin Maliye sahin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Gülçin Beken İktisat hgulcin.beken@gumushane.edu.tr 2249
Dr. Öğr. Üyesi Egemen İpek İktisat Anabilim Dalı eipek@gumushane.edu.tr 2243
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt Çiçen İktisat Anabilim Dalı ybcicen@gumushane.edu.tr 2218
Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız İktisat Anabilim Dalı barisyildiz@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akyol İktisat Anabilim Dalı makyol@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
IKT5010 Para Teorisi 3+0 8
IKT5011 Finansal Kurumlar ve Bankacılık Krizleri 3+0 8
IKT5020 İktisadi Kalkınma ve Büyüme-l 3+0 8
IKT5021 Uluslarası İktisatta Seçme Konular-l 3+0 8
IKT5030 Ekonometri-l 3+0 8
IKT5031 Mikro iktisat-l 3+0 8
IKT5040 Makro İktisat-l 3+0 8
IKT5041 Küreselleşme ve Ekonomik kriz Ekonomisi 3+0 8
IKT5050 Osmanlı İktisat Tarihi 3+0 8
IKT5051 Türk Sanayileşme Tarihi 3+0 8
IKT5060 Kamu Ekonomisi Analizi 3+0 8
IKT5070 İktisat Metodolojisi 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IKT5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
IKT5510 Seminer 0+2 4
IKT8010 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8030 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8050 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8070 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8080 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
IKT5530 Uluslararası İktisatta Seçme Konular- II 3+0 8
IKT5540 Makroekonomik Analiz 3+0 8
IKT5550 Parasal Analiz 3+0 8
IKT5560 Türk İktisat Tarihinden Seçme Konular 3+0 8
IKT5570 Uygulamalı Ekonometri 3+0 8
IKT5580 Mikroekonomik Analiz 3+0 8
IKT5590 Maliye Politikası Uygulamaları 3+0 8

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IKT5520 İktisadi Kalkınma ve Büyüme -II 3+0 8

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
IKT5010 Para Teorisi 3+0 8
IKT5011 Finansal Kurumlar ve Bankacılık Krizleri 3+0 8
IKT5020 İktisadi Kalkınma ve Büyüme-l 3+0 8
IKT5021 Uluslarası İktisatta Seçme Konular-l 3+0 8
IKT5030 Ekonometri-l 3+0 8
IKT5031 Mikro iktisat-l 3+0 8
IKT5040 Makro İktisat-l 3+0 8
IKT5041 Küreselleşme ve Ekonomik kriz Ekonomisi 3+0 8
IKT5050 Osmanlı İktisat Tarihi 3+0 8
IKT5051 Türk Sanayileşme Tarihi 3+0 8
IKT5060 Kamu Ekonomisi Analizi 3+0 8
IKT5070 İktisat Metodolojisi 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IKT5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
IKT5510 Seminer 0+2 4
IKT8010 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8030 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8050 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8070 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
IKT8080 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
IKT5530 Uluslararası İktisatta Seçme Konular- II 3+0 8
IKT5540 Makroekonomik Analiz 3+0 8
IKT5550 Parasal Analiz 3+0 8
IKT5560 Türk İktisat Tarihinden Seçme Konular 3+0 8
IKT5570 Uygulamalı Ekonometri 3+0 8
IKT5580 Mikroekonomik Analiz 3+0 8
IKT5590 Maliye Politikası Uygulamaları 3+0 8

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IKT5520 İktisadi Kalkınma ve Büyüme -II 3+0 8