Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ekrem Cengiz

Tarihçe

Anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerine Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarında uzmanlaşma imkânı sunmak amacıyla 31.05.2008 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Başarılı olan öğrencilere İŞLETME alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programına başvuracak adayların; Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olması ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Her öğrenci; 1.    İlişkili olduğu bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alarak tümünü başarıyla tamamlamak zorundadır. 2. Aldığı 21 kredilik derslerin her birinden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekmektedir. 3.    Uzmanlık alan dersini  başarıyla tamamlamalıdır. 4. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve savunduğu bir tezin seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, işletmelerin yönetim kademelerinde, muhasebe ve finans birimlerinde, üretim ve pazarlama departmanlarında çalışabilirler. Bunlara ilaveten ilgili bölümlerde doktora yapabilecekler ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'si başarı notunu belirlemektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Sayısal Yöntemler ekremcengiz@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-4300
Prof. Dr. Hasan Ayaydın Muhasebe ve Finansman hayaydin61@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2122
Doç. Dr. İskender Peker Üretim Yönetimi ve Pazarlama iskenderpeker@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2194
Doç. Dr. Salih Yıldız Üretim Yönetimi ve Pazarlama salihyildiz@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2201
Doç. Dr. Handan Çam Sayısal Yöntemler hcam@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2361
Doç. Dr. Alper Veli Çam Muhasebe ve Finansman alpercam@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6646
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tatlı İşletme Anabilim Dalı yasemintatli@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2191
Doç. Dr. Büşra Tosunoğlu Muhasebe ve Finansman busra.tosunoglu@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2170
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan İşletme Anabilim Dalı ibrahimkaraaslan@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Erdoğan İşletme Anabilim Dalı mahmute@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2199
Dr. Öğr. Üyesi Orkun Demirbağ İşletme Anabilim Dalı orkundemirbag@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2176
Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Maghamınıa Ticaret Hukuku m.magami@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2195
Dr. Öğr. Üyesi Muhlis Özdemir İşletme Anabilim Dalı muhlisozdemir@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2193
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Düzgün İşletme Anabilim Dalı aysegulcarkci@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-2390

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ISL5030 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0 8
ISL5040 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 8
ISL5060 Pazarlama Ahlakı 3+0 8
ISL5070 Pazarlama Felsefesi 3+0 8
ISL5081 Çalışma Psikolojisi 3+0 8
ISL5082 Çalışma Etiği 3+0 8
ISL5100 Finansal Muhasebe 3+0 8
ISL5110 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3+0 8
ISL5120 Finansal Modelleme 3+0 8
ISL5130 Finans Teorisi 3+0 8
ISL5180 Örgüt Analizi ve Epistomoloji 3+0 8
ISL5210 Turizm Pazarlama 3+0 8
ISL5230 Uygulamalı İstatistik 3+0 8
ISL5240 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0 8
ISL5260 Yönetim Teorisi 3+0 8
ISL5270 Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi 3+0 8
ISL5310 Yatırım Yönetimi 3+0 8
ISL5311 İşletme Finansının Temelleri 3+0 8
ISL5320 Güncel Yönetim Yaklaşımları 3+0 8
ISL5330 Değişim Yönetimi 3+0 8
ISL5340 İşletmelerde Sosyal Pazarlama Anlayışı 3+0 8
ISL5341 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0 8
ISL5350 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 3+0 8
ISL5351 İşletme Sermayesi Yönetimi 3+0 8
ISL5360 Davranışsal Finans 3+0 8
ISL5361 Stratejik Pazarlama Planlaması 3+0 8
ISL5370 Tüketim Sosyolojisi 3+0 8
ISL5371 Kentsel Lojistik ve Lojistikte Güncel Konular 3+0 8
ISL5380 Karar Verme Teknikleri 3+0 8
ISL5381 İşletme Hukuku 3+0 8
ISL5391 İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi 3+0 8
ISL5410 Girişimcilik 3+0 8
ISL5420 Sosyal ve Davranış Bilimlerinde Yazın 3+0 8
ISL5430 Sigortacılıkta Acentenin hukuki Yapısı 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ISL5510 Seminer 0+2 4
SEC102 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ISL5520 Girişimcilik ve Stratejik Planlama 3+0 8
ISL5531 Süreç Yönetimi 3+0 8
ISL5540 Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi 3+0 8
ISL5550 Analitik Finans 3+0 8
ISL5560 Muhasebenin Sosyolojik Temelleri 3+0 8
ISL5570 Muhasebe Tarihi 3+0 8
ISL5600 Pazarlama Araştırmaları 3+0 8
ISL5610 Pazarlama ve Güncel Yaklaşımlar 3+0 8
ISL5611 Pazarlama Mevzuatı 3+0 8
ISL5620 Finansın Güncel Meseleleri 3+0 8
ISL5630 Uluslararası Finans 3+0 8
ISL5641 Stratejik Analiz ve Uygulamalar 3+0 8
ISL5642 İşletmelerde Yönetsel Uygulamalar 3+0 8
ISL5660 Uluslararası Pazarlarda Stratejik Pazarlama Süreci 3+0 8
ISL5661 Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Süreci 3+0 8
ISL5670 Pazarlamada Marka ve Marka Şehirler 3+0 8
ISL5671 Kulaktan Kulağa Pazarlama 3+0 8
ISL5680 Güncel Örgütsel Araştırmalar 3+0 8
ISL5681 Makro Örgüt Kuramları 3+0 8
ISL5690 Deneylerin İstatistiksel Tasarımı 3+0 8
ISL5691 Belirsizliğin Matematiksel Tasarımı 3+0 8
ISL5700 Verimlilik Artırma Teknikleri 3+0 8
ISL5701 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3+0 8
ISL5710 Parametrik Olmayan İstatistik 3+0 8
ISL5711 Uygulamalı İstatistik ll 3+0 8
ISL5720 Sermaye Piyasası Analizleri 3+0 8
ISL5721 Finansal Analiz 3+0 8
ISL5730 Süreç Yönetimi ve Sistem Tasarımı 3+0 8
ISL5731 Ticari İşlemler Hukuku 3+0 8
ISL5740 Sosyal Sorumluluk ve Etik 3+0 8

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ISL5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
ISL8020 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ISL5030 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0 8
ISL5040 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 8
ISL5060 Pazarlama Ahlakı 3+0 8
ISL5070 Pazarlama Felsefesi 3+0 8
ISL5081 Çalışma Psikolojisi 3+0 8
ISL5082 Çalışma Etiği 3+0 8
ISL5100 Finansal Muhasebe 3+0 8
ISL5110 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3+0 8
ISL5120 Finansal Modelleme 3+0 8
ISL5130 Finans Teorisi 3+0 8
ISL5180 Örgüt Analizi ve Epistomoloji 3+0 8
ISL5210 Turizm Pazarlama 3+0 8
ISL5230 Uygulamalı İstatistik 3+0 8
ISL5240 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0 8
ISL5260 Yönetim Teorisi 3+0 8
ISL5270 Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi 3+0 8
ISL5310 Yatırım Yönetimi 3+0 8
ISL5311 İşletme Finansının Temelleri 3+0 8
ISL5320 Güncel Yönetim Yaklaşımları 3+0 8
ISL5330 Değişim Yönetimi 3+0 8
ISL5340 İşletmelerde Sosyal Pazarlama Anlayışı 3+0 8
ISL5341 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0 8
ISL5350 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 3+0 8
ISL5351 İşletme Sermayesi Yönetimi 3+0 8
ISL5360 Davranışsal Finans 3+0 8
ISL5361 Stratejik Pazarlama Planlaması 3+0 8
ISL5370 Tüketim Sosyolojisi 3+0 8
ISL5371 Kentsel Lojistik ve Lojistikte Güncel Konular 3+0 8
ISL5380 Karar Verme Teknikleri 3+0 8
ISL5381 İşletme Hukuku 3+0 8
ISL5391 İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi 3+0 8
ISL5410 Girişimcilik 3+0 8
ISL5420 Sosyal ve Davranış Bilimlerinde Yazın 3+0 8
ISL5430 Sigortacılıkta Acentenin hukuki Yapısı 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ISL5510 Seminer 0+2 4
SEC102 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ISL5520 Girişimcilik ve Stratejik Planlama 3+0 8
ISL5531 Süreç Yönetimi 3+0 8
ISL5540 Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi 3+0 8
ISL5550 Analitik Finans 3+0 8
ISL5560 Muhasebenin Sosyolojik Temelleri 3+0 8
ISL5570 Muhasebe Tarihi 3+0 8
ISL5600 Pazarlama Araştırmaları 3+0 8
ISL5610 Pazarlama ve Güncel Yaklaşımlar 3+0 8
ISL5611 Pazarlama Mevzuatı 3+0 8
ISL5620 Finansın Güncel Meseleleri 3+0 8
ISL5630 Uluslararası Finans 3+0 8
ISL5641 Stratejik Analiz ve Uygulamalar 3+0 8
ISL5642 İşletmelerde Yönetsel Uygulamalar 3+0 8
ISL5660 Uluslararası Pazarlarda Stratejik Pazarlama Süreci 3+0 8
ISL5661 Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Süreci 3+0 8
ISL5670 Pazarlamada Marka ve Marka Şehirler 3+0 8
ISL5671 Kulaktan Kulağa Pazarlama 3+0 8
ISL5680 Güncel Örgütsel Araştırmalar 3+0 8
ISL5681 Makro Örgüt Kuramları 3+0 8
ISL5690 Deneylerin İstatistiksel Tasarımı 3+0 8
ISL5691 Belirsizliğin Matematiksel Tasarımı 3+0 8
ISL5700 Verimlilik Artırma Teknikleri 3+0 8
ISL5701 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3+0 8
ISL5710 Parametrik Olmayan İstatistik 3+0 8
ISL5711 Uygulamalı İstatistik ll 3+0 8
ISL5720 Sermaye Piyasası Analizleri 3+0 8
ISL5721 Finansal Analiz 3+0 8
ISL5730 Süreç Yönetimi ve Sistem Tasarımı 3+0 8
ISL5731 Ticari İşlemler Hukuku 3+0 8
ISL5740 Sosyal Sorumluluk ve Etik 3+0 8

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ISL5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
ISL8020 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 4