Enstitümüzde 2010-2011 güz döneminden itibaren eğitim-öğretime başlanmış olup, halen İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek lisans ve Doktora, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Afet Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinler Arası)Yüksek Lisans ve Doktora ve Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinler Arası) Yüksek Lisans Programları olmak üzere toplam 437 öğrenci  ile eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.