2547 SayılıYükseköğretim Kanunu’nda belirlendiği şekli ile Enstitüler Fakültelerin ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumlarıdır.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları ve Teşkilat Kanununa ek olarak 22/05/2008 tarihli 5765 sayılı kanunla kurulmuş ve 31/05/2008 tarihli 26892 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.