Başvuru ve Kayıt Formaları

yatay geçiş başvuru formu
lisansüstü boş kontenjan başvuru dilekçesi
lisansüstü başvuru dilekçesi
LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT DİLEKÇESİ
lisansüstü özel ögrenci kesin kayıt dilekçesi
lisansüstü yatay geçiş kesin kayıt dilekçesi
lisansüstü ders kayıt formu

Öğrenci Formları

Kimlik Talep Dilekçe Örneği
tez başlığı değişikliği öneri formu
tez konusu değişikliği önerisi formu
KABUL VE ONAY
ders muafiyet talep formu
dışarıdan ders alma başvuru formu
ek süre istek formu
YARIYIL İZİN (KAYIT DONDURMA) TALEP FORMU
not dökümü talep formu
sağlık raporunu tez süresine ekleme formu
yatay geçiş ders uyum formu
yüksek lisans ders alma talep formu
başarısız dersi başarılı derse saydrma formu

Akademisyen Formlar

ders telafi formu
ders ve sınav program formu
not dökümü talep formu
seminer program formu
seminer tutanak formu
tez önerisi uzmanlar grubu oluşturma tutanağı
akademik personel formu
ders açma talep formu türkçe ingilizce

Danışman Atanması İle İlgili Formlar

danışman ataması talep ve öneri formu
ikinci tez danışman atama öneri formu
danışman değişikliği istem formu abd
danışman değişikliği istem formu öğrenci
öğretim üyesi çalışma alan bilgilendirme formu

Yüksek Lisans

tez beyannamesi
yüksek lisans tez öneri formu
jüri üyesi kişisel raporu

Doktora

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme ve Doktora Yeterlilik Komitesi Karar Tutanağı
doktora tez değerlendirme kişisel rapor
doktora tez izleme komitesi değerlendirme formu
doktora tez izleme komitesi öneri formu
doktora tez izleme raporu
doktora tez önerisi raporu
doktora tez önerisi sözlü savunma sınav formu
doktora yeterlilik başvuru formu
doktora yeterlilik komite üyesi öneri formu
doktora yeterlliik sınav jürisi atama formu
doktora tezi izleme komitesi değisiklik formu

Tez Savunma Sınav Formları

tez savunma tutanağı formu
TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ ATAMA ÖNERİSİ
LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM FORMU (BEZ CİLTLİ)
TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI (Danışman Onayı Yeterli) VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZELTME ONAY FORMU
TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI VERİLEN (Tekrar Savunma Sınavı Yapılması) ÖĞRENCİLER İÇİN TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRİŞ FORMU
TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU
TEZ SAVUNMA SINAVINA ALINMA ÖNERİSİ
Tez Savunma Sınavına Giriş Formu
TEZ YAZIM KILAVUZU KONTROL FORMU1
TEZ YAZIM KILAVUZU KONTROL FORMU2
lisanüstü tez savunma sınav sonuç formu