Formlar 1

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANÜSTÜ BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN BURAYI TIKLAYIN

savunma sınavı önbilgi raporu
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Not Döküm Talep Formu
Boş Kontenjan Başvuru Dilekçesi
İzin Formu
Tez Süresi Sağlık Raporu Ekleme Formu
Ek Süre İstek Formu
Ders Telafi Formu
Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu
Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
Tez Savunma Sınav Juri Üyesi Degisikliği Önerisi Formu
İkinci Tez Danışmanı Atama Formu
Kesin Kayıt Dilekçesi
Y. Lisans Ders Kayıt Formu
Y. Lisans Danışman Öneri Formu
Y. Lisans Ders Muafiyet Talep Formu
Y. Lisans Danışman Değişikliği Talep Formu
Y. Lisans Dışarıdan Ders Alma Talep Formu
Y. Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu
Y. Lisans Yatay Geçiş Başvuru Formu
Y. Lisans Tez Teslim Formu
Doktora Yeterlik Başvuru Formu
Yolluk Beyan Formu-Boş Örnek

Formlar 2

Y. Lisans Seminer Tutanağı Formu
Y. Lisans Tez Savunma Jurisi Öneri Formu
Y. Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu
Y. Lisans Devam Takip Formu
Y. Lisans Seminer Programı Formu
Y. Lisans Ders Bilgi Formu
Y. Lisans Özel Öğrenci Kesin Kayıt Formu
Y. Lisans Yatay Geçiş Ders Uyum Formu
Y. Lisans Tez Öneri Formu
Y. Lisans Tez Savunma Sınavı Juri Belirleme Formu
Y. Lisans Tez Yazım ve İnceleme Formu
Y. Lisans Tez Savunma Tutanağı Formu
Y. Lisans Tez Savunma Sınavı Formu
Doktora Yeterlik Sınav Jurisi Görevlendirme Formu
Doktora Yeterlik Ögrenci Bilgilendirme Formu
Doktora Yeterlik Juri Degerlendirme ve Karar Tutanagı
Doktora Yeterlik Sonuç Bildirme Formu
Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınavı Formu
Doktora Tez Önerisi Raporu
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Doktora Tez İzleme Raporu
Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu