Genel Formlar

lisansüstü boş kontenjan başvuru dilekçesi
lisansüstü başvuru dilekçesi
lisansüstü kesin kayıt dilekçesi
lisansüstü özel ögrenci kesin kayıt dilekçesi
lisansüstü yatay geçiş kesin kayıt dilekçesi
lisansüstü ders kayıt formu

Öğrenci Formları

Kimlik Talep Dilekçe Örneği
ders muafiyet talep formu
dışarıdan ders alma başvuru formu
ek süre istek formu
izin formu
not dökümü talep formu
özel öğrenci başvuru formu
sağlık raporunu tez süresine ekleme formu
yatay geçiş ders uyum formu
yatay geçiş başvuru formu
yüksek lisans ders alma talep formu
başarısız dersi başarılı derse saydrma formu

Akademik Formlar

ders telafi formu
ders ve sınav program formu
lisansüstü tez ilk teslim ve savunma sınavına giriş formu
lisansüstü tez savunma sınav sonuç formu
not dökümü talep formu
seminer program formu
seminer tutanak formu
tez başlığı değişikliği öneri formu
tez hakkında düzeltme karar verilen öğrenciler için yüksek lisans tez savunma sınavına giriş formu
tez konusu değişikliği önerisi formu
tez önerisi uzmanlar grubu oluşturma tutanağı
tez savunma jüri üyelerine karton kapaklı tezi teslim tutanağı
akademik personel formu
ders açma talep formu türkçe ingilizce
tez savunma sınav duyuru formu
tez savunma sınav jürisi atama önerisi
tez savunma sınavı jüri üyesi değişikliği önerisi
tez savunma sınavına alnma önerisi
tez savunma tutanağı formu
tez teslim formu
tez yazım inceleme formu
yolluk beyan formu

Danışman Atanması İle İlgili Formlar

danışman ataması talep ve öneri formu
ikinci tez danışman atama öneri formu
danışman değişikliği istem formu abd
danışman değişikliği istem formu öğrenci
öğretim üyesi çalışma alan bilgilendirme formu

Yüksek Lisans

tez beyannamesi
yüksek lisans tez öneri formu
jüri üyesi kişisel raporu

Doktora

doktora tez değerlendirme kişisel rapor
doktora tez izleme komitesi değerlendirme formu
doktora tez izleme komitesi öneri formu
doktora tez izleme raporu
doktora tez önerisi raporu
doktora tez önerisi sözlü savunma sınav formu
doktora yeterlilik başvuru formu
doktora yeterlik sınavı jüri değerlendirme ve komite karar formu
doktora yeterlilik komite üyesi öneri formu
doktora yeterlliik sınav jürisi atama formu
doktora tezi izleme komitesi değisiklik formu