Öğrenen ve öğreten bir düşünce anlayışı ile bilgi üretmek ve bu bilgiyi hayatın her alanında yaratıcı bir biçimde kullanacak bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerimizi,  her sahada hızla gelişen dünyada ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatmak en başta gelen amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürmekteyiz.