Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Müdür
Doç. Dr. Salih Yıldız Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Artum Dinç Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tosunoğlu Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hasan Ayaydın İşletme Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nuri Baltacı İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Evren Turizm işletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Doç. Dr. Nihat Yılmaz Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Gülsüm Çalışır Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Recep Çelik Tarih Anabilimdalı Bölüm Başkanı