Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Gülçin Beken Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Bilal Yalçın Turizm işletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Saime Şahinöz Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hasan Ayaydın İşletme Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nuri Baltacı İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı Sosyal Hizmet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kemal Çelik Tarih Anabilimdalı Bölüm Başkanı