Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Gülçin Beken Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Kuzudişli Üye
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk Üye
Doç. Dr. Salih Yıldız Üye
Hayri Kuşcu
Enstitü Sekreteri
Raportör