Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Ekrem Cengiz Müdür
Doç. Dr. Salih Yıldız Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Gülçin Beken Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Kuzudişli Üye
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk Üye
Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız Üye