SBE TYK Şablon İlk Bölüm (Word)
SBE TYK Şablon İkinci Bölüm (Word)
SBE Tez Yazım Kılavuzu (PDF)