Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı; Tefsir Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Kelam Bilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı ve Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalı olmak üzere altı bilim dalıyla lisansüstü eğitimi vermektedir. 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması ile öğrenci kabul etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Ali Kuzudişli Hadis akuzudisli@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6395
Prof. Dr. Selami Şimşek Tefsir selamisimsek@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6368
Doç. Dr. Fetullah Yılmaz İslam Hukuku fyilmaz@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6398
Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş Tefsir abdaltuntas@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6287
Doç. Dr. Mustafa Kayhan Tefsir mustafakayhan@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6466
Doç. Dr. Ferdi Kiremitçi Türk İslam Edebiyatı fkiremitci@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6310
Doç. Dr. Hamza Aktaş Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı haktas@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6384
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Fettahoğlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sfettahoglu@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6361
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı abdulvehhab.gozun@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6420
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney Arap Dili ve Belagati fikriguney@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6303
Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı beratsarikaya@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6442
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı maydin@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6417
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Fettahoğlu Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yesimkurt@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6335
Dr. Öğr. Üyesi Celal Yeşilçayır Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı cyesilcayir@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6367
Dr. Öğr. Üyesi Alam Khan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı alamiiu09@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6342
Dr. Öğr. Üyesi Zelal Saada Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı zelalsaada@gumushane.edu.tr 0456 233 1000-6388

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ILH5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 60
ILH8170 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 4
ILH8180 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 4
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ILH5010 İslam Hukuk Metodolojisi 3+0 8
ILH5011 Nass Yorum İlişkisi 3+0 8
ILH5020 Klasik Fıkıh Metinleri 3+0 8
ILH5021 Erken Dönem Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5030 Çağdaş Fıkıh Problemleri 3+0 8
ILH5031 Klasik Tefsir Usülü Okumaları 3+0 8
ILH5040 İslam Hukukunun Genel Prensipleri 3+0 8
ILH5041 Modern Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5051 Klasik Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5060 Hadislerde Görülen İhtilaflar 3+0 8
ILH5061 İlk Dönem Dini Akımlar 3+0 8
ILH5070 Hadis Edebiyatı l 3+0 8
ILH5071 Güncel Problemlere Fıkhi Yaklaşımlar 3+0 8
ILH5081 İslami İlimlerin Oluşum Tarihi- Abbasiler Dönemi 3+0 8
ILH5091 Siyer-i Nebi ve Dört Halife Dönemi 3+0 8
ILH5101 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3+0 8
ILH5111 Toplumsal Farklılıklar ve Din 3+0 8
ILH5120 Klasik Dönem Dini Akımlar 3+0 8
ILH5121 Günümüz Dünya Dinleri 3+0 8
ILH5130 Kelam Metodolojisi ve Kaynakları 3+0 8
ILH5131 İslam Geleneğinde Piskoloji 3+0 8
ILH5140 Günümüz İnanç Sorunları ve Kelam 3+0 8
ILH5141 Metin Tenkidi Yöntemleri-I 3+0 8
ILH5150 İlk Dönem Kelam Metinleri 3+0 8
ILH5151 Kur'an'da Eğitim Metodları 3+0 8
ILH5161 İslam Hukuku Klasik Metinleri 3+0 8
ILH5171 İslam Düşüncesinde Felsefi Tartışmalar 3+0 8
ILH5180 Sistematik Tasavvuf Tarihi 3+0 8
ILH5181 Çağdaş İslam Düşüncesi 3+0 8
ILH5190 Teşekkül Döneminde Tasavvuf Anlayışının Gelişimi 3+0 8
ILH5210 Klasik Tasavvuf Metinleri 3+0 4
ILH5240 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3+0 8
ILH5250 İslam Tarihindeki İlk İhtilafların Mezhep Oluşumuna Etkisi 3+0 8
ILH5310 Arapçada Üslup Türleri: Beyan l 3+0 8
ILH5360 Tefsir Metinleri 3+0 8
ILH5370 Tefsir Usulü l 3+0 8
ILH5380 Tefsir Tarihi l 3+0 8
ILH5390 Kur'an Tarihi 3+0 8
ILH5400 Kur'an'ın Ana Konuları 3+0 8
ILH5410 Kur'an Semantiği 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IHL 5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
ILH5510 Seminer 0+2 4
ILH8010 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8030 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8050 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8070 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8080 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8090 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8100 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8110 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8120 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8130 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8140 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8150 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8160 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
ILH5520 Güncel Problemlere Fıkhi Yaklaşımlar 3+3 8
ILH5530 Çağdaş Fıkıh Metinleri 3+0 8
ILH5540 İslam Hukuk Tarihi 3+0 8
ILH5550 Hukuk Başlangıcı 3+0 8
ILH5560 Hadis Araştırma Yöntemleri 3+0 8
ILH5580 Ehli Sünnet Kelamı 3+0 8
ILH5590 İnsan Hürriyeti Problemi 3+0 8
ILH5600 Edebi Tasavvuf Metinleri 3+0 8
ILH5620 Çağdaş Dini Akımlar 3+0 8
ILH5640 Arapçada Yerinde Söz Söyleme Sanatı: Meani 3+0 8
ILH5650 Kur'an'ın Amaç ve Araç Konuları II 3+0 8
ILH5670 Üslübu'l-Kur'an ve Dilbilimsel Yöntem 3+0 8
ILH5680 Tedvin Dönemi Sonrası Tefsir Faaliyetleri 3+0 8
ILH5700 Tefsir Okumaları II 3+0 8
ILH5710 Kur'an'ı Anlamada Semantik Yöntem 3+0 8

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ILH5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 60
ILH8170 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 4
ILH8180 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 4
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 32
ILH5010 İslam Hukuk Metodolojisi 3+0 8
ILH5011 Nass Yorum İlişkisi 3+0 8
ILH5020 Klasik Fıkıh Metinleri 3+0 8
ILH5021 Erken Dönem Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5030 Çağdaş Fıkıh Problemleri 3+0 8
ILH5031 Klasik Tefsir Usülü Okumaları 3+0 8
ILH5040 İslam Hukukunun Genel Prensipleri 3+0 8
ILH5041 Modern Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5051 Klasik Tefsir Okumaları 3+0 8
ILH5060 Hadislerde Görülen İhtilaflar 3+0 8
ILH5061 İlk Dönem Dini Akımlar 3+0 8
ILH5070 Hadis Edebiyatı l 3+0 8
ILH5071 Güncel Problemlere Fıkhi Yaklaşımlar 3+0 8
ILH5081 İslami İlimlerin Oluşum Tarihi- Abbasiler Dönemi 3+0 8
ILH5091 Siyer-i Nebi ve Dört Halife Dönemi 3+0 8
ILH5101 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3+0 8
ILH5111 Toplumsal Farklılıklar ve Din 3+0 8
ILH5120 Klasik Dönem Dini Akımlar 3+0 8
ILH5121 Günümüz Dünya Dinleri 3+0 8
ILH5130 Kelam Metodolojisi ve Kaynakları 3+0 8
ILH5131 İslam Geleneğinde Piskoloji 3+0 8
ILH5140 Günümüz İnanç Sorunları ve Kelam 3+0 8
ILH5141 Metin Tenkidi Yöntemleri-I 3+0 8
ILH5150 İlk Dönem Kelam Metinleri 3+0 8
ILH5151 Kur'an'da Eğitim Metodları 3+0 8
ILH5161 İslam Hukuku Klasik Metinleri 3+0 8
ILH5171 İslam Düşüncesinde Felsefi Tartışmalar 3+0 8
ILH5180 Sistematik Tasavvuf Tarihi 3+0 8
ILH5181 Çağdaş İslam Düşüncesi 3+0 8
ILH5190 Teşekkül Döneminde Tasavvuf Anlayışının Gelişimi 3+0 8
ILH5210 Klasik Tasavvuf Metinleri 3+0 4
ILH5240 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3+0 8
ILH5250 İslam Tarihindeki İlk İhtilafların Mezhep Oluşumuna Etkisi 3+0 8
ILH5310 Arapçada Üslup Türleri: Beyan l 3+0 8
ILH5360 Tefsir Metinleri 3+0 8
ILH5370 Tefsir Usulü l 3+0 8
ILH5380 Tefsir Tarihi l 3+0 8
ILH5390 Kur'an Tarihi 3+0 8
ILH5400 Kur'an'ın Ana Konuları 3+0 8
ILH5410 Kur'an Semantiği 3+0 8

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
IHL 5500 Yüksek Lisans Tezi 0+1 56
ILH5510 Seminer 0+2 4
ILH8010 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8030 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8050 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8070 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8080 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8090 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8100 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8110 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8120 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8130 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8140 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8150 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
ILH8160 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 4
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 24
ILH5520 Güncel Problemlere Fıkhi Yaklaşımlar 3+3 8
ILH5530 Çağdaş Fıkıh Metinleri 3+0 8
ILH5540 İslam Hukuk Tarihi 3+0 8
ILH5550 Hukuk Başlangıcı 3+0 8
ILH5560 Hadis Araştırma Yöntemleri 3+0 8
ILH5580 Ehli Sünnet Kelamı 3+0 8
ILH5590 İnsan Hürriyeti Problemi 3+0 8
ILH5600 Edebi Tasavvuf Metinleri 3+0 8
ILH5620 Çağdaş Dini Akımlar 3+0 8
ILH5640 Arapçada Yerinde Söz Söyleme Sanatı: Meani 3+0 8
ILH5650 Kur'an'ın Amaç ve Araç Konuları II 3+0 8
ILH5670 Üslübu'l-Kur'an ve Dilbilimsel Yöntem 3+0 8
ILH5680 Tedvin Dönemi Sonrası Tefsir Faaliyetleri 3+0 8
ILH5700 Tefsir Okumaları II 3+0 8
ILH5710 Kur'an'ı Anlamada Semantik Yöntem 3+0 8